Home

Vaše dáta, Naša starosť

Zverte správu Vašich dát odborníkom

Špecializujeme sa na návrh, implementáciu a urgentnú podporu databázových systémov pri ktorých je veľký dôraz kladený na vysokú dostupnosť. Našou špecializáciou su najmä databázy od spoločnosti Oracle.

Chcem vedieť viac

Naše služby

Spoločnosť Sense4it poskytuje široké spektrum služieb v oblasti podpory IT, pričom hlavný dôraz je kladený na produkty portofólia spoločnosti Oracle.

Analýza a návrh riešenia

Preskúmanie a zdokumentovanie súčasného stavu databázového prostredia s návrhom možných vylepšení. Prehodnotenie implementácie zálohovania, kontrola procesov a možností obnovy dát. Analýza využitia HW prostriedkov a prognóza trendov vývoja prostredia. Analýza rizík súčasnej architektúry databáz z hľadiska dostupnosti, škálovateľnosti a bezpečnosti

Konzultačné služby

Návrh riešení založený na analýze prostredia . Podpora pri riešení externých alebo jednorázových projektov. Návrh nových prostredí a služieb s ohľadom na obchodný model. Odporúčania na odstránenie bezpečnostných rizík. Detekcia a eliminácia výkonnostných problémov.

Administrácia databáz

Poskytovanie vzdialenej alebo lokálnej správy Oracle systémov. Implementácia Oracle inštalácií a konfigurácií. Nasadzovanie monitorovacích a reportovacích nástrojov. Implementácia vysoko dostupných riešení (HA) za použitia nástrojov ako sú Oracle RAC, Clusterware, Data Guard, Oracle Streams, RMAN, Flashback. Aplikácia záplat a aktualizácií (CPU, PSU, bug patching, merge patching, upgrade).

Bezpečnosť

Bezpečnostný audit – kontrola bezpečnostných rizík. Podpora pri nasadzovaní a využívaní pokročilých bezpečnostných riešení, ako sú Oracle Database Vault, Audit Vault, Transparent Data Encryption, Fine-Grained Auditing, Oracle Advanced Security.

Migrácia & Replikácia

Migrácia Oracle prostredí na nový hardware, nový operačný systém alebo k novému poskytovateľovi. Asistencia, návrh a implementácia migrácií z rôznych databázových prostredí na Oracle technológie.

Monitoring & Ladenie výkonu

Analýza výkonnosti prostredia, dokumentácia rezerv a nedostatkov. Návrh možností úprav Oracle prostredia za účelom zvýšenia výkonnosti systému. Ladenie SQL dotazov.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

 

Sense4it s.r.o.
Lipová 30/B
Dunajská Lužná 900 42
Slovenská Republika

+421 948 115 125
sense4it@sense4it.sk

IČO: 47 008 539
DIČ: 2023693870
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 87212/B